tel. 508-279-740
e-mail: biuro@cerber.walbrzych.pl
 • Kamery, Alarmy
  Domofony
  • Profesjonalny montaż i serwis
  • Fachowe doradztwo
  • Bogaty wybór urządzeń alarmowych
 • Systemy sygnalizacji
  pożaru i oddymiania
  • Monitoring obiektu przez całą dobę
  • natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu
  • uruchomienie wentylacji pożarowej
 • Systemy sygnalizacji
  włamania i napadu
  • Czujniki ruchu

  • Czujniki stłuczenia szkła
  • oraz inne elementy zależnie od wymagań systemu
 • Systemy telewizji
  przemysłowej
  i dozorowej
  • Rejestracja obrazu w dzień
   i w nocy
  • Przybliżanie i oddalanie obrazu
  • Obserwację obrazu kamer poprzez sieć WWW
 • Usługi serwisowe
  • Systematyczna opieka serwisowa
  • Przeglądy i konserwacja
  • Profesjonalny montaż i serwis
  • Fachowe doradztwo

Usługi serwisowe

Systematyczna opieka serwisowa nad instalacjami obiektowymi pozwala na bieżące otrzymywanie informacji o stanie technicznym zainstalowanych urządzeń. Doskonały stan techniczny eksploatowanych elementów poszczególnych systemów jest podstawą ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.

Przeprowadzone przez nas przeglądy i konserwacje w okresie użytkowania służą ocenie urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Ich wyniki są podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub ewentualnych napraw, wymian czy remontów. Przeprowadzone przez nas wstępne lub okresowe przeglady w ramach opieki serwisowej powinny dać odpowiedzi na takie pytania, jak:

 1. Czy zainstalowane urządzenia zostały prawidłowo dobrane?
 2. Czy nie są uszkodzone w żaden sposób?
 3. Czy funkcjonalność działania nie jest w żaden sposób zakłócona?
 4. Czy sygnalizacja działa poprawnie?
 5. Czy zostały spełnione wszystkie warunki, aby zainstalowane urządzenia mogły być bezpiecznie eksploatowane w przyszłości?

Wiemy jak istotne jest wzajemne zaufanie oraz dobre relacje po zakończeniu inwestycji. Zawsze jesteśmy i będziemy do Państwa dyspozycji, jeśli zachodzi potrzeba, aby usunąć usterkę, przeprogramować urządzenie, wymienić je na nowsze lub rozbudować instalację.